Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

A

A

Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
Aagje Biggekerke I4 E 98  
Amans Weitje Grijpskerke D5  
d' Aawe Kniengslaege Westkapelle B1    
d' Aawe Slaege Westkapelle A3    
d' Aawe Slurf Westkapelle D2    
Abbeschoe Koudekerke A-B4    
't Able Weitje Grijpskerke D2    
't Abltje West-Souburg S1-T1    
't Abeeltje Koudekerke H2    
Abessini Domburg G5    
d' Acht Gemete Aagtekerke K4   Info
d' Acht Gemete Vrouwenpolder M1   Info
de Acht Gemete Koudekerke G2 (4x)   Info
d' Acht Gemete Arnemuiden Y2   Info
d' Acht Gemete Veere P2-U1   Info
de Acht Gemete Koudekerke D5 (3x)   Info
d' Acht Gemete Ritthem B55 Info
d' Acht Gemete Arnemuiden AA2 E 200 Info
d' Acht Gemete Middelburg P4 Info
d' Acht Gemete Middelburg P1 Info
de Acht Gemete Koudekerke C5 (3x) Info
de Acht Gemete Zoutelande F4 (2x) Info
d' Acht Gemete Sint Laurens I2 Info
de Acht Gemete Zoutelande D1 Info
d' Acht Gemete West-Souburg R2 Info
d' Acht Gemete Serooskerke D2 Info
de Acht Gemete Meliskerke S1-T1-2 Info
d' Acht Gemete van Plankl Serooskerke G3 Info
Achtendertig Westkapelle C1
Achter Bergzicht West-Souburg S1
Achter Bommelj Koudekerke F3
Achter Bos Arnemuiden Y2-Z2
Achter Bram Grijpskerke B4
Achter Bram Vrouwenpolder M1
Achter Bram Biggekerke J4 D 678
Achter d' 'Uusjes Meliskerke R2
Achter de Bakkte Ritthem C492
de Bakktweie Ritthem E305
Achter de Berg Grijpskerke B5
Achter de Berg Koudekerke E1
Achter de Bogerd Veere T1
Achter de Bogerd Arnemuiden X2
Achter de Bogerd Arnemuiden AA2 E 200
Achter de Bogerd Zoutelande E4-F4 (3x) C 631, C 632, C 633
Achter de Bogerd Sint Laurens J3
Achter de Bogerd Grijpskerke E5
Achter de Bogerd Domburg H3
Achter de Bogerd West-Souburg R1
Achter de Bogerd Biggekerke K2 D 439
Achter de Doorns Zoutelande B1-2-C1-2
Achter de Doorns Westkapelle E6
Achter de Drie Zwaentjes Sint Laurens I2
Achter de 'Aege Biggekerke I4 A 555
Achter d' 'Aege West-Souburg S1
Achter de Keizer Meliskerke R3
Achter de Kraoie Weien Biggekerke I4-J4 (2x)
Achter de Meulen Zoutelande C4 (5x)
Achter de Meulen Meliskerke R2 (2x)
Achter de Meulen Westkapelle B3
Achter de Mispit Biggekerke I3
Achter de Musterstaepel Oostkapelle N2
Achter de Pitweie Biggekerke L2
Achter de Schure Oostkapelle N2
Achter de Schure Biggekerke J2
Achter de Schure Biggekerke I3
Achter de Schure Biggekerke H3
Achter de Schure Middelburg P3
Achter de Schure Veere U1
Achter de Schure Aagtekerke K4-5
Achter de Schure Arnemuiden Y3
Achter de Schuure Zoutelande E4
Achter de Schuure Zoutelande E4
Achter de Schuure Zoutelande B2
Achter de Sprienke Oostkapelle N2
Achter de Trambaene Meliskerke R3
Achter de Tramlijn Zoutelande D3
Achter de Tramlijn Zoutelande D3
Achter de Viever Biggekerke J2
Achter den Tol Aagtekerke K4
Achter d'n Bogerd Oostkapelle M3
Achter Durp Meliskerke R2
Achter Ekkebus Koudekerke D3
Achter Ekkebus Koudekerke D3
Achter Frans Jobse Koudekerke D2
Achter Gilles Vrouwenpolder R1
Achter 'Uusman Meliskerke S2
Achter in 't Wegelienk Biggekerke I3
Achter Izaks Weie Vrouwenpolder H3
Achter Jan Koole Koudekerke E5
Achter Kees de Wieze Arnemuiden Z1
Achter Klienke Westkapelle C4
Achter Krieger Meliskerke S2
Achter Leendert Westkapelle B2
Achter Lein Harpe Biggekerke J3
Achter Mariekerke Meliskerke S2 (2x)
Achter Nmpje Westkapelle B3
Achter Pan'of Koudekerke E-F2
Achter Pau Besuen Arnemuiden Y2
Achter Pieter Aagtekerke J2
Achter Pouwer Meliskerke S2
Achter Rogier Biggekerke H3
Achter Rogier Biggekerke H3
Achter Schnoord Oostkapelle N2
Achter Siemen Maljers Grijpskerke A1-A2-B1-B2
Achter 't Bieltje Meliskerke S1
Achter 't Bos Westkapelle C5
Achter 't Bos Oostkapelle P2
Achter 't Bos Oostkapelle M3
Achter 't Bos Aagtekerke K4-5
Achter 't Bos Aagtekerke J1
Achter 't Bosje Aagtekerke K5
Achter 't Eiland Domburg G4
Achter 't Errem'uus Meliskerke R3
Achter 't 'Ekken Arnemuiden X2 A 180
Achter 't 'Eultje Arnemuiden X2
Achter 't 'Of West-Souburg S1-S2
Achter 't 'Of Koudekerke E5
Achter 't 'Of Meliskerke Q2
Achter 't 'Of Koudekerke F2
Achter 't 'Of Koudekerke C3
Achter 't 'Of Koudekerke D5
Achter 't 'Of Aagtekerke I2-3
Achter 't 'Of Meliskerke R2
Achter 't 'Of Oostkapelle M2-3 (2x)
Achter 't 'Of Aagtekerke J2
Achter 't 'Ofweitje West-Souburg T1
Achter 't Komweitje Oostkapelle P3-4
Achter 't Land Koudekerke H1
Achter 't Schooltje Arnemuiden Y2
Achter 't Vrkenskot Koudekerke G2
Achter 't Waegen'uus van 't 'Oge Duvekot Oostkapelle O4
Achter Tramper Arnemuiden Z2
Achter Vister Aagtekerke I3
d' Achter Weie Vrouwenpolder F1-G1
Achter Willem Kodde Aagtekerke J3
Achterom Oostkapelle O3
de Achterste 'Ofweie Biggekerke I4
d' Achterste Acht Gemete Sint Laurens H1
d' Achterste Acht Gemete Vrouwenpolder L1-M1
d' Achterste Baenweie Serooskerke I3
d' Achterste Bergweie Grijpskerke C2
d' Achterste Blikken Arnemuiden W2-X2 F 245
d' Achterste Blok Serooskerke K2
de Achterste Bogerd Oostkapelle O2
d' Achterste Bogerd Serooskerke F3
't Achterste Bos Vrouwenpolder E1-F1
't Achterste Bosje Biggekerke H4-I4 E 351
't Achterste Dl'of Oostkapelle P4
de Achterste Drie Gemete Biggekerke J2
d' Achterste Elf Gemete Grijpskerke D2
d' Achterste 'Oekje Aagtekerke J2
d' Achterste 'Oekweie Domburg G2
't Achterste 'Of Arnemuiden Y2
't Achterste 'Of Arnemuiden Y2
d' Achterste 'Ofweie Arnemuiden AA2-AA3 E 201
de Achterste 'Ofweie Meliskerke R1-S1
't Achterste 'Oogje Koudekerke C5
d' Achterste 'Oogte Veere S1-T1
't Achterste 'Oveniersblok Arnemuiden AA2-AA3 E 201
't Achterste Kaawen Ieval Westkapelle E5-6
d' Achterste Kievits'oek Arnemuiden AA2 E 14
d' Achterste Klienke Domburg G2
de Achterste Koeiestaert Biggekerke H3-I3
't Achterste Land Aagtekerke J4
't Achterste Land Aagtekerke K5
d' Achterste Lange Weie West-Souburg S1
d' Achterste Lange Weien Arnemuiden Z2-AA2
d' Achterste Lantaerenweie Arnemuiden Z1
't Achterste Luchtop Zoutelande D2-E2 (2x)
't Achterste Laoge Weitje Zoutelande D2-3
d' Achterste Lap Vrouwenpolder L1
d' Achterste Meulblok Ost Arnemuiden AA2 E 198
d' Achterste Meulblok West Arnemuiden AA2 E 198
d' Achterste Meulweie Domburg H1
d'n Achterste Mous Domburg H4
't Achterste Nieuwland Meliskerke R2
de Achterste Padweie Zoutelande E4
d' Achterste Pit Serooskerke F3-G3
d' Achterste Pit Serooskerke L1
de Achterse Pitweie Koudekerke E3
d' Achterste Pitweie Grijpskerke D5
de Achterste Platte Weie Koudekerke F2
d' Achterste Poortweie Oostkapelle P5
't Achterste Rijnsburg Serooskerke I1
d' Achterste Schaepeweie Aagtekerke J4
't Achterste Siep Grijpskerke B1-B2
't Achterste Stik Oostkapelle M2-3
't Achterste Stik Sint Laurens G2
't Achterste Stik Koudekerke D6
't Achterste Stik Koudekerke E3 (2x)
't Achterste Stik Middelburg P3
't Achterste Stikje Zoutelande B2
't Achterste Stikje Oostkapelle N5
de Achterste Stikken Zoutelande F4-5 (3x)
de Achterste Tol Biggekerke J4
d' Achterste Torenweie West-Souburg S1
d' Achterste Tulpeweie Sint Laurens F2
't Achterste Vrkenskot Biggekerke J3-4
d' Achterste Vlakte Domburg G1
d' Achterste Vuuf Gemete Veere T1
d' Achterste Vuuf Gemete Oostkapelle O1-2
d' Achterste Waole Serooskerke D2
't Achterste Weidje Ritthem A83
d' Achterste Weie West-Souburg R1-S1
d' Achterste Weie Serooskerke J3
d' Achterste Weie Serooskerke J3
d' Achterste Weie Westkapelle C6
d' Achterste Weie Veere T1
de Achterste Weie Arnemuiden Y1
de Achterste Weie Biggekerke K3
de Achterste Weie Zoutelande E2
de Achterste Weie Zoutelande D4
d' Achterste Weie Vrouwenpolder N1
de Achterste Weie Koudekerke D5
d' Achterste Weie West-Souburg T1
de Achterste Weie Koudekerke E3
d' Achterste Weie Oostkapelle O5
d' Achterste Weie in de Brouwerie Oostkapelle O3
d' Achterste Weie in de Pekelienge Aagtekerke K4
d' Achterste Weie van de Tien Gemete Sint Laurens G2
d' Achterste Weien an de Belse Pad Oostkapelle N3-4
't Achterste Weitje Biggekerke J2
't Achterste Weitje Oostkapelle O3
't Achterste Weitje Middelburg P3
't Achterste Weitje Biggekerke K4
't Achterste Weitje Aagtekerke J4-5
't Achterste Weitje Zoutelande E2
d' Achterste Weitjes Sint Laurens H2-I2
d' Achterste Weitjes Oost-Souburg T2-U2
't Achterste Wend Arnemuiden Z2
d' Achterste West'ove Oostkapelle M2
't Achterste Zduun Oostkapelle O1-P1
d' Achterste Zes Gemete Vrouwenpolder L1
d' Achterste Zeven Gemete Domburg G2
d'n Achtersten Domburg H4
d'n Achtersten Aagtekerke I3
't Achterstik Serooskerke F3
't Achterstikje Aagtekerke J2
Achteruut Westkapelle D2
d' Achterweie Vrouwenpolder H3
de Acht'onderd Roen Biggekerke K1
d' Acht'onderd Roen Serooskerke J1
Acht'onderd Roen Arnemuiden Z1
d' Acht'onderd Roen West-Souburg S1
d' Acht'onderd Roen Domburg H2
d' Acht'onderd Roen Grijpskerke B4-C4
d' Acht'onderd Roen Oostkapelle L3
Acht'onderd Roen Koudekerke B5 (2x)
de Achttien Gemete Arnemuiden Z2
d' Achttien Gemete van Baai Veere P2-U1
't Aegtekerkse Bos Aagtekerke I4
de Aerden Duunwegt Koudekerke C3 (2x)
de Aerden Duunwegt Koudekerke C3
de Aerden Duunwegt Koudekerke C3
d' Aeremeweie Vrouwenpolder L1
't Aerepeldal Westkapelle B5
't Aermenland Grijpskerke B4
't Aermenland West-Souburg S1-T1
Aernoutje Biggekerke J1 B 120
Aernouts Weitje Meliskerke R1-S1
Aernouts Weitje Koudekerke B-C3 (3x)
't Aflat Oostkapelle O4
't Akkerweitje Arnemuiden X2
't Akkerweitje Arnemuiden Y2
Albert Vrouwenpolder M2
Allaart Ritthem E208, 562, 659
Allarts Weitje Grijpskerke B2-C2
Allewienses Land Koudekerke E1
Amerika Koudekerke D1
Amerika Arnemuiden Z2
An d' 'Oge Pad Oostkapelle O4 (2x)
An d' 'Outenburgse Wegt Westkapelle E6
An de Baene Biggekerke J2 B 332
An de Baene Meliskerke S2
An de Baene Meliskerke S1
An de Baene Meliskerke Q3
An de Baene Aagtekerke K4
An de Baene Domburg F2-3
An de Baene Biggekerke J3-4 D 865
An de Baene Zoutelande D3 B 1260, B 1261
An de Baene Zoutelande E3 (2x) A 583
An de Baene Zoutelande E3 (2x) A 584
An de Baene Zoutelande E5 (3x) C 786, C 787, C 728
An de Baene Oostkapelle M4
An de Baene Domburg F2
An de Baene Biggekerke H3 E 934 (een deel)
An de Boerenlaan Koudekerke G2
An de Braemwegt Grijpskerke A2-A3
An de Grindwegt Meliskerke S1 (6x)
An de Grindwegt Zoutelande B2 (3x)
An de Keiwegt Koudekerke C3
An de Keiwegt Koudekerke C3
An de Korte Pad Zoutelande B2
An de Lange Pad Serooskerke G2-3
An de Lijn (spoorlijn) Koudekerke I3 (3x)
An de Lijn Domburg G4
An de Meulwegt Zoutelande D3, D3
An de Nieuwe Stnenwegt Grijpskerke C4
An de Pad Domburg G4
An de Pad Aagtekerke J4
An de Pad Vrouwenpolder H3
An de Plattewegt Grijpskerke B3
An de Trambaene Zoutelande B2
An de Tramlijn Biggekerke J4-K4
An de Waetergank Grijpskerke B2-B3
An de Wegt Domburg G4
An de Zandwegt Zoutelande C1-2 (2x)
An den Tramlijn Westkapelle E5
An d'n Diek Middelburg P3-P4
An Kootjes Padje Koudekerke E2
An Sparrentakswegelienk Zoutelande B2 (2x)
An 't Baentje Aagtekerke I3
An 't Baentje Grijpskerke D4
An 't Baentje West-Souburg S1
An 't Baentje Oostkapelle M3
An 't Baentje Oostkapelle M4
An 't Baentje Zoutelande D4 C 523
An 't Baentje Meliskerke R1
An 't Baentje Meliskerke S1-2
An 't Braemwegje Meliskerke T1
An 't Braemwegje Meliskerke S1
An 't Middelburgsewegtje Middelburg L2
An 't Padje Biggekerke I4
An 't Pan'of Koudekerke E2
An 't Prikkeldraed Meliskerke R1
An 't Stoffelswegelienk Zoutelande D3
An 't Wegelienk Vrouwenpolder L2
An 't Wegelienk Meliskerke R2
An 't Wegelienk Zoutelande C2
An 't Wegelienk bie Gerrit de Nd Vrouwenpolder L2
An 't Wegelienk van Brielsman Koudekerke D5 (2x)
An 't Zandwegje Zoutelande C3
de Andere van Jacobs Land Zoutelande F4
't Ander'alf Gemet Oostkapelle M4
't Ander'alf Met Koudekerke A3
't Ander'alf Met Koudekerke B4
't Ander'alf Met Koudekerke F3
't Ander'alf Met Koudekerke B3
't Ander'alleve Met Aagtekerke K4
't Ander'alleve Metje Aagtekerke J1-2
't Ander'alleve Metje Aagtekerke J2
't Ander'alve Gemet Grijpskerke B4
't Ander'alve Met Grijpskerke B4-B5
't Ander'alve Met West-Souburg S1
't Ander'alve Met Arnemuiden Z1
't Ankers 'Oekje Oostkapelle N2 (3x)
Annetje Liesjes'oek Koudekerke D1 (2x)
Annots Weitje Oostkapelle P2-3
Aobrams Land Arnemuiden Z2
Aobrams Weien Arnemuiden X3
Aorens 'Ier Aagtekerke J4
't Appeltje Meliskerke Q2
Arjaon van Keesje Domburg G5
den Assiebak Serooskerke J2
den Assiebak Serooskerke J2
den Assiebak Ritthem Y in sectie B
't Assiepitweitje Zoutelande E4 C 203