Veldnamen in de Overlopers

Biggekerke

Nr Bloknaam Schotbaar land Veldnaam Info
       
1 Michiel Wolfaerts block   den cruysmeet  
2 Laureys Heyne block  

marinis hoffstede (alleen 1585)
de pitweye
den darynckmoer (alleen 1574)

 
3 Den block benoorden Laureys Heyne  

de cromme vliet

 
4 Huyge Jan Pier Huysen block   de cromme vliet (alleen 1574 en 1585
(van) den werfe (alleen 1574 en 1585)
't werf (alleen 1574 en 1585)
 
5 Den block benoorden Symoen Heyne      
6 Adriaen Willem Trompers block      
7 Laomis Maertsz. block      
8 Jacob Duvelaers block  

de molen

 
      't werf  
     

't oude muelenwerf (vanaf 1607)

 
9 Den block daer Mannekinswerf in staet   mannekinswerf  
      werf  
10 Symoen Heyne block      
11 Willem Jan Weuts block   't werf  
     

den zouckwech

 
12 Leyn Jan Weute block   de boomweye  
     

de pitmeet

 
13 Heyn Willem Heynsz. block      
14 Cornelis Heyn Weute block   den langhen wech  
15 Maureys Huysen block   den langehn wech  
      duvekeete  
16 Den block benoorden Claeys Wegelynck   de Eede  
17 Hannekin Lems block  

stapelhof

 
18 Michiel Mathysz. block   stapelhof (vanaf 1607)  
19 Willem Heyne block  

 

 
20 Den block daer de moelen van Bekercke in staet   een stuck breede (vanaf 1607)
bij de moelen (in 1585, daarna: 't oude muelenwerf)
 
21 Jan Adriaansz. backers block      
22 Jacop Uuterhaeghe block   den houckmeet  
      't werf (alleen 1585)  
23 Michiel Jan Symoen block   de cromme vliet  
     

't stapelhof (alleen 1585)

 
24 Jan Pier Domisz. block      
25 Symoen Berthelmeeuusz. block  

't werf

 
      de duvekeete  
26 Jooris Jansz. block      
27 Den block voor Adriaen Pools Clays deure   Valckenisse (alleen 1675)  
28 Pier Cornelisz. Huysen block      
29 Den block daer hoppesack in licht   hoppesack info
      de moelen  
      den houck (in 1585, daarna: houckmeet)  
30 Jan Willemsz. Blauwaert block   de Oostmuelen  
      de houckmeet (alleen 1574)  
      Rochus vliet  
31 Lem Poolsz. block   dat houde molenwerf  
      de oostmuelen  
      't molenwerf  
      't werf  
32 Lenaert Woutersz. block   Verloren Cost (alleen 1574)  
33 Den block voor Adriaen Symoen Rindts deure      
34 Adriaen Symoen Rints block      
35 Den block voor Huge Jan Haveloos      
36 Symoen Claysz. block   den werf  
37 Den block Noordt West van Bekercke   de Noordtpit  
      de noordtpidt (in 1585, daarna: de noordputmeet)  
38 Den block daer Leyn de Moelenaere op woont      
39 Gheleyn Pier Oortsz. block   den houck (in 1585, daarna: den houckmeet)  
         
Jacob van Domburg-ambacht in Biggekerke      
40 Den block achter ende voor Loomis Maertsz.      
41 Feys Adriaen Boene block      
42 Huyge Piersz. block      
43 Huyge Deckersz. block      
44 Den block benoorden Willem Piers      
45 Den block benoorden Matheus Pier      
46 Den block voor Everdey Mathysz. deure