Straatnamen wijk Dauwendaele Middelburg

Oude veldnamen uit de lijst van Echternach

P.L. Tack bestudeerde ook een fragment van de goederenlijst van de Abdij van Echternach (in het huidige Luxemburg). Deze lijst is opgesteld onder het bestuur van abt Gotfried II (1181-1210) en noemt namen van pachters van land op Walcheren. Deze landerijen waren in bezit van de abdij. De percelen land worden aangeduid met namen, waarvan een aantal in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn gebruikt voor de naamgeving van straten in de Middelburgse woonwijk Dauwendaele, zoals Duunmede, Oostmede, Westmede, Ewisland en Papisland. Tack heeft over de veldnamen uit de lijst van Echternach gepubliceerd in het Archief van het Zeeuws Genootschap (1939).

 

Noordmede
Zuidmede Tussenmede Breedmede