Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

E

E

Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
En te vee Westkapelle B2-3
den Eend Ritthem F160, 161
d' Eendenoord Weie Meliskerke R1
't Eperk Serooskerke J1-2
't Eerste Gast'uusweidje Ritthem A82
't Eerste Weidje Ritthem C245
't Este Arkweitje Oostkapelle O1
d' Este Baenweie Middelburg L2
d' Este Bogerd Oostkapelle O1
't Este Bos Westkapelle B5-C5
't Este Damweitje Biggekerke K4
't Este en Twidde Stik Oostkapelle N2
d' ste 'Ofweie Aagtekerke I3
de Este 'Ofweie Koudekerke G1
d' Este 'Ofweie Oostkapelle M3
't Este 'Ofweitje Koudekerke E2
de Este 'Oge Weie Koudekerke F2
't Este Jeras Serooskerke I2
't Este Keesje Sint Laurens H1
't Este Kreekgat Vrouwenpolder F1-G1
d' Este Krina's Weie Domburg F2
d' E ste Laoge Weie Aagtekerke K5
d' E ste Meulweie Aagtekerke J3-4
d' Este Padweie Oostkapelle N2-3
d' 'Este Ronde Viever Oost-Souburg U2
d' Este Stn'eule Grijpskerke C5
't Este Stik achter 'Ogelande Grijpskerke C5
't Este Stik achter Willem de Wolf Sint Laurens F1-F2
't Este Stikje Oostkapelle N4
d' ste Striekes spitweie Aagtekerke I4-J4
d' Este Voordeurweie Grijpskerke C5
d' Este Wegelienkweie Grijpskerke B2
d' Este Weie Vrouwenpolder N2
d' Este Weie Middelburg O3-P3
d' Este Weie Serooskerke I2
't Este Weitje Koudekerke F3
't Este Weitje Koudekerke G2
't Este Weitje Sint Laurens G2
't Este Weitje West-Souburg R1
't Este Wend Arnemuiden Z2
d' Este Zanddreve Oostkapelle O1
d' Eggeweie Oostkapelle O4
Egypte West-Souburg T1-T2
't Eiken Bazien Serooskerke I1-J1
't Eiland Grijpskerke A2
't Eiland Sint Laurens I2
't Eiland Grijpskerke B3-C2
't Eiland Arnemuiden X3
't Eiland Domburg G4
't Eiland Koudekerke C6
't Eiland Middelburg P3-P4
't Eiland Koudekerke H3
't Eiland Middelburg O3
't Eiland Oost-Souburg V2
't Eiland Oostkapelle O2
't Eiland Middelburg P3
't Eiland Oostkapelle N3
't Eilandje Aagtekerke J1
't Eilandje Oostkapelle M2
't Eilandje Oostkapelle L2
't Eilandje Veere O2
't Eilandstik Koudekerke C4 (2x)
't Eksternist Vrouwenpolder F1
d' Elf Gemete Veere S1-T1
d' Elf Gemete Grijpskerke D5
d' Elf Gemete Meliskerke Q1-R1 (2x)
d' Elf Gemete Veere P2-U1
de Elf Gemete Koudekerke C5
d' Elf Gemete Arnemuiden AA2
d' Elf Gemete Westkapelle E4
d'Elf Gemeten Ritthem B126, 127, 128, 129, 130
de Elf'onderd Roen Zoutelande E5-F5 (2x)
de Ellenmt Zoutelande C1 A 1032, A 1033
d'n Els Domburg G4
de Elsmt Biggekerke I4
Elzen'outkant Westkapelle D2
d' Elzenmt Vrouwenpolder D1
't Elzenwegje Koudekerke E3
't Elzestikje Biggekerke H3
't Ende 't Baentje Domburg H1
't Ende Weitje Vrouwenpolder R1
d' Endekooi Vrouwenpolder A2-B2
't Endekot Sint Laurens J2
't Enden de Lange Weie Oostkapelle M3
't Enden de Schuure Serooskerke L1
't Enden de Wegt Aagtekerke J2
't Enden de Wegt Ritthem A92
't Enden Durp Arnemuiden X2-Y2
't Enden Padje Biggekerke I4
't Enden 't Baentje Domburg G4-5
't Enden 't Baentje Oostkapelle N4
't Enden 't Schuurtje Biggekerke I4
't Enden 't Wegelienk Domburg H5
't Enden 't Weitje Biggekerke J3
't Endstik Domburg G5
't Engelse Werk Oostkapelle M2
d' Engelsen Tuun Vrouwenpolder N1
't Erf van Abram Kluijfhout Koudekerke A3
't Errem 'Of Oostkapelle O2
den Erreme Zoutelande C2
't Erreme Mtje Oostkapelle M4
't Erreme Stikje Aagtekerke J5
d' Erreme van Ritthem Ritthem A289, 290
d' Erreme Weie Aagtekerke J5
't Erremegoed Koudekerke E3 (2x)
't Erremegoed Koudekerke E2
't Erremegoed Biggekerke K3-4 (3x)
't Erremeland Meliskerke R3
't Erremeland Meliskerke R2 (2x)
't Erremeland Meliskerke R1
't Erremeland Meliskerke Q2
't Erremeland Domburg H5
't Erremeland Koudekerke C3
't Erremeland Westkapelle C4
't Erremeland Oostkapelle O2-3
't Erremeland van Kees Dekker Meliskerke Q2-3
't Erremeland van Van Sparrentak Meliskerke Q3
de Errememt Biggekerke H3
't Errememtje Domburg G2
d' Erremen Bos Aagtekerke K3
't Erremestik Biggekerke I4
't Erremestik Biggekerke J4
't Erremestikje Zoutelande D3
't Erremestik Zoutelande A2
't Erremestikje Meliskerke Q3
't Erremestikje Domburg G2-3
't Erremestikje van de Kltjes Zoutelande C2
't Erremestikje van Kou'kerke Ritthem E47
't Erremestikje van Ritthem Ritthem A9
't Erremeweidje Ritthem C128
d' Erremeweie Domburg G2
de Erremeweie Zoutelande D1
d' Erremeweie Meliskerke R1 (3x)
d' Erremeweie Oostkapelle N3 (2x)
de Erremeweie Zoutelande D2-3
de Erremeweie Biggekerke I3
d' Erremeweie Meliskerke R2 (4x)
d' Erremeweie Meliskerke Q2 (2x)
't Erremeweitje Serooskerke J2
't Erremeweitje Koudekerke D5
't Erremeweitje Koudekerke E2
't Erremeweitje Koudekerke E2
't Erremeweitje Koudekerke C1
't Erremeweitje Koudekerke E2
't Erremeweitje Meliskerke R2 (3x)
't Erremeweitje Meliskerke S2 (2x)
't Erte 'ofje Vrouwenpolder N1
't Essebos Grijpskerke B4
't Essenbos Serooskerke E2
't Essenbos Domburg G1
d' Essene Dreve Domburg G2
d' Essene Ronde Oostkapelle M2
't Essenenweitje Serooskerke G3
Essenveld Koudekerke I3
Eversdiek Serooskerke E2
Evert Janse Meliskerke R3
Evertje Biggekerke H4-I4
't Ezelsgosweitje Aagtekerke I3
't Ezelstikje Koudekerke G1
d' Ezelsweie Sint Laurens I2
't Ezelsweitje Oostkapelle N2