Home

Heemkundige Kring Walcheren

De Heemkundige Kring Walcheren is in 1971 opgericht.
De vereniging heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.700 leden worden op de hoogte gehouden van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

De Heemkundige Kring organiseert jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies.

Alle leden ontvangen het kwartaal blad De Wete, dat steeds een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezingenprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen.

In de jaren 1972-2006 was het veldnamenonderzoek één van de belangrijkse activiteiten van de vereniging.

Meer informatie over de Heemkundige Kring Walcheren via de website.