Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

J

J


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
de Jachtpaele Zoutelande C3
Jacob Dutzo Vrouwenpolder R1
Jacoba Hoeve Oostkapelle M2
Jacobs Weitje Biggekerke H3
Jacobsland Serooskerke F3
Jacomijntje Domburg F2-G2
Jakob van Keesje Biggekerke H3
Jakob Wisse Meliskerke Q2
Jan Bakker Vrouwenpolder M2
Jan de Bakker Sint Laurens I3
Jan de Graaf West-Souburg R1
Jan de Pagter Domburg G3
Jan de Vister Aagtekerke K3
de Jan Geerseswegt Weie Zoutelande E2
Jan 'Uusman Grijpskerke A2
Jan Joris Arnemuiden Y3
Jan Kees (Marijs) Ritthem E506
Jan Kees (Marijs) Ritthem C562
Jan Kesloo Aagtekerke J1-2
Jan Louwerse Domburg G3
Jan Maas Weitje Domburg G3
Jan Meier Domburg H5
Jan Roose Oostkapelle M3-4 (2x)
Jan Theune Westkapelle C2-3
Jan van 'Oorn Arnemuiden X2
de Jan Vos Weie Zoutelande D1
Jan Vraoge Domburg G2-H2
Jan Zuw Serooskerke J1
Janna Broekes Weie Grijpskerke B2
Janna de Buck Meliskerke R2
Jansmt Aagtekerke J3
Jantje Dommisse Aagtekerke J4
Jantje Spek Domburg H1
Jantjes Land Domburg G5
Jaone Melse Aagtekerke J5
Jaones Land Aagtekerke I2-3
Jaonis Wisses Weie Meliskerke R1
Jaop Moens Oostkapelle M3
Jasperse West-Souburg R1
Jasperses Land Oostkapelle M2
't Jenieverbos Arnemuiden X2, X2-X3
de Jennesmt Aagtekerke J3
Jeruzalem Domburg G3
Jeruzalem Domburg F3-G3
Jeruzalem Ritthem C611, 612, 613, 614,
Jeruzalem Westkapelle E2
Jeruzalem Serooskerke K2
Jeruzalem Zoutelande E4 (2x)
Jewannes Dommisse Oostkapelle M4
Jewannes Maljers Weitje Aagtekerke J3
Jewannes Vader Weie Sint Laurens I3
Jikkemien Meliskerke R3
Jille Domburg H4
Jiltjesmt Meliskerke R3
Job Oostkapelle O3
Jobs Weie Meliskerke R1
't Jodeland Middelburg P2
't Jodeweidje Ritthem C141
't Jodeweitje Middelburg O4
de Joenge Bstenweie Arnemuiden X4
de Joenge Bogerd Oost-Souburg U2
Joengepier Veere S2
de Jonge Bogerd Ritthem B302
Jonker Dirk Westkapelle D3
Jp Verstraete Westkapelle D6-E6
Js de Slachter Westkapelle C3-4
Js Koenes Land Biggekerke I5 (3x)
de Js Koenes Weie Zoutelande E5
Js Melse Meliskerke Q2
de Js Weie Biggekerke K3-4
de Jsmt Meliskerke R1-2 (2x)
Jsses Land Aagtekerke I3-J3
Jsses Weie Aagtekerke J4-5
Jsses Weie Arnemuiden X3
de Jordaan Ritthem F40
't Jorem Meliskerke S1
't Jorisstik Grijpskerke D3
Juffrouw Cornelis Veere U1
Juliene Serooskerke J1