Veldnamen in de Overlopers

Koudekerke

Nr Bloknaam Schotbaar land Veldnaam Info
Coudekercke      
1 den block voor Adriaen Pier Coppins' deure 82 G 120 R het groene wegeling  
2

voor Heynderick Jacop Jansz deure

87 G 290 R het Waelkens boogaert  
      den nissenblok  
 

 

  het rogge werf  
3 den Nissenblock 44 G 7 R de Nisse  
 

 

  de Westersche Nisse  
      de boomenweie  
4

Matthijs Coppe Lems block

38 G 46 R het Waalkens boogaardje  
      een zoekweg oost  
5 den block voor Oplandtmuelen 10 G 49 R de oplandt molen of de oplandtsche molen  
6 Oplandtmuelenblock 83 G 67 R    
7

Jan Pier Huysen block

38 G 210 R Waalkens boogaard  
      de Eede  
 

 

  Wolfsterhoo  
      de heule  
      de hoekmeet  
8 Huyge Adriaensz Huysen 24 G 300 R de moerwech  
 

 

  den hil  
9 Achter Huyge Adriaensz 28 G 28 R    
10

Pier Laureys Baers block

16 G 36 R    
11 Huyge Huysen block 23 G 82 R de paddepol  
12 Jan Doens block 42 G 197 R het werf  
      den Doens wech  
 

 

  den pad  
      den werf  
 

 

  den darrynckmoer  
13 Heyn Willem Maris block 14 G 163 R 's heeren vroon  
      het uitgevoerd land  
      den nieuwen weg  
 

 

  Swanenburg  
      de pits  
14

Andries Andriesz. block

102 G 103 R    
15 voor Jan Adriaensz. Michielz. 7 G 243 R    
16 Adriaen Heyn Wentsz. block 20 G 122 R de moerweg  
17 Huyge Symoen Huysen weduwe block 53 G 130 R    
18

Pier Cop Bogaertsz. block

23 G 213 R de Vijgeter  
19 achter Wayn Huysen 6 G 190 R    
20

Wayn Jansz block

11 G 229 R    
21 Clays Pier Claysz block 36 G 104 R de lange moer  
22 Doen Huysen block 86 G 138 R de scheluwe meet  
      twerf  
23 Adriaen Laureynsz Dommisblock 128 G 209 R    
24 Gheleyn Pier Poolsz. block 54 G 132½ R    
25

achter Geleyn Pier Poolsz

1 G 113 R de pits  
26 Oirt Mathijsz. block 109 G 71 R het werf  
27

Jan Adriaen Michielsz block

27 G 82 R    
28 Pier Heyn Roosen block 42 G 49½ R    
29 Heyn Wentz. block 68 G 283½ R    
30 Pier Cop Piers block 41 G 273 R    
31

Heyn Laureynsz block

112 G 23 R de hooge weie  
      het schaarken  
32

Mapudtblock

71 G 284 R
3 G 258 R in leen
de maput
de Maweyschee
 
      het Neerlant of Nederlant  
33 Adriaen Huyge Wainsz block 36 G 265 R de strynge of de strynck  
34 achter 't dorp van Coudekercke 23 G 93 R
100 R in hayman
de westmolen  
35 den Westmuelen block 81 G 260 R de brugge, de voetbrugge of het voetpad  
      het kerkpad  
36 achter Jan Domisz. 28 G 272½ R    
37 Geleyn Jan Bertholomeusz. block 83 G 282½ R    
38 Coppe Cornelisz. block 42 G 87 R de cromme meet  
      den rosen boomgaard  
      den jongen boomgaard  
39

Boehuysen block

63 G 283 R    
40 Aerent Ryckaertsz block 23 G 151 R    
41

Pieter de Weertsz block

51 G 57 R mispit  
      de rietput  
42 den oostmuelen block

280 G 6 R
16 R in vroon

't oude molenwerf
de brootkiste
 
43 Jan Dommis weduwe block 45 G 120 R
1 G in hayman
het werf
den darrinkmoer
 
44 Pier Heyne weduwe block 26 G 83 R de roo cluyse  
45 den block noordt van Adriaen Coppe Jans 51 G 28 R het nisse land  
46 Pier Coppe Tancke block 66 G 120 R de zoekweg west  
47 Adriaen Pier Temmermans block 18 G 234 R    
48

Oirt Heynsz. block

16 G 226 R    
49 Adriaen Coppe Jansz. block 52 G 15 R de maputwech west  
50

Themmekin block

5 G 25 R het hemmeken of het henneken voore aen 't dorp van Coudekercke  
51 den Onnemessenmoer block 3 G 287 R
5 G 32½ R in leen
de oneffen moer
lys Oorts meet
 
52 aan de oostzijde van 't Heilich Gheest wegelynck 7 G 91 R het heilig geest wegeling  
      de Oostheule  
53 Lys Oirts Meet block

29 G 87 R
8 G 146 R in leen
1 G 115 R in vrij vroon

Lys Oorts meet
Heilig geest land
 
54 den noordmuelenblock 39 G 18 R het molenwerf  
55 Marinus Maertinsz. block 15 G 99 R    
56 Willem Adriaen Bertholomeus block 92 G 1 R    
57 Zoete Pier Maertsz. block en daer 't Huys van der Hooge staet 120 G 283 R de vijverweie
de vette weie
 
      de noord hooge boogaard  
      de duvekeete weie  
      de cleyn hooge boogaard  
58

den block oost over den wech voor Pier Adriaen Lems oost over de Noordt Hooge Bogaert

11 G 55 R
4 G 130 R in hayman
   
Stadsambacht van Middelburg      
59

voor de hooghe poorte

15 G 205 R de hoogste porte, de hooch poort  
    15 G 31 R
in hayman
den bellink  
Beverenambacht      
60 Adriaen Lem Gillisz block 90 G 136 R
achter ter Hooge  
    6 G 174 R in leenland den darrinkmoer
de Poortweie
 
      den ouden darrinkmoer  
      de heule  
61 Huyge Lem Gillisz block 53 G 130 R het hollantsche wegeling  
62 Jan de Weerts block 51 G 17 R    
63 Maertin Maertins block 34 G 147 R ter Poorte (boogaerd)  
    38 G 143 R
in hayman
de duivekeete  
64

Schuylwervenwerf block

101 G 33 R Schuilwerve  
    46 G 100 R
in hayman
2 G 200 R in leen
het werf  
         
Stadsambacht van Middelburg      
65 Pier Cornelis Lievensz. block 50 G 28 R Schuilwervenweg  
    4 G 48 R
in hayman
den vrije halven heven  
66 west over den wech achter Mathys Willem Cornelisz. 35 G 20 R
in hayman
de ventweg  
67 bewesten 'thelich cruice 25 G 159 R
in hayman
het heilig kruis  
68 benoorden den waterganck 21 G 20 R
in hayman
Klynk heule wegeling  
69 den block bezuyden der stadt 36 G 105 R
in hayman
   
70 Gheleyn Jan Mortelmans block 16 G 70 R de zandweg  
      de zandmolen  
71 't Gasthuys block 23 G 101 R de zandweg zuid  
    in hayman de groene weg  
72 Pier Ole bloc 39 G 15 R
in hayman
voor Pier Baers deure  
73 bezuiden Clynchuele wegelynck 23 G 270 R
in hayman
Roompots wegeling  
74 benoorden Clynchuele wegelynck 22 G 121 R
in hayman
het zand  
75 bezuiden Roompots wegelynck 28 G 106 R
in hayman
   
76 bewesten Heyn Pauwelssen 18 G 201 R
den breeden wech  
    in hayman 's heeren vroon  
      den groenen wech  
77 achter de hooge muelen 48 G 253 R de hoogmuelen  
    in hayman op het Zand  
      de breede weg zuid  
         
Spindtambacht      
78 Gheleyn Andriesz. block 35 G 142 R    
79 Gheleyn de Backers block 32 G 198 R    
80 noort van Ingel Laureynsz 9 G 3 R    
         
Noordambacht      
81 Gheleyn Crystiaensz. block 74 G 95 R de hoekmeet  
82 Laureyns Oortsz block 54 G 235 R het werf  
      de werfmeet  
83 Loy Lammensz block 24 G 197 R het noordhof  
    3 G 100 R in vroon het werf  
    193 R in hayman    
84 achter Gillis Janz 2 G 89 R    
    1 G 100 R in vroon    
85 Adriaen Adriaensz. block 75 G 276 R het padmeetken  
86 Pier Michielz. block 17 G 201 R    
87 Pier Jans Mapudt block 2 G 28 R de Mapudt oost west en noord  
88 voor Jacop Adriaen Bertholomeus block 16 G 130 R    
89 benoorden Maweysche block 65 R 178 G Mayweyschee  
90 Huyge Heyne block 73 G 238 R    
91 Danckaert Crystoffelsz. block 13 G 45 R Aelewerf  
      de zoekweg  
92 Danckaert Pierz. block 138 G 21 R    
93 benoorden hooftwaterganc 8 G 126 R    
94 voor Jan Humans zale 24 G 79 R Jan Humans zale  
    31 G 97 R
in hayman
de houten heule
de vijfhoek
 
    3 G 113 R in vroon de breede weg  
95 Wynckelwerve (=Wellynckwerve) block 20 G 127 R de Wellinkwerve  
      de heule