Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

L

L


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
Laag Perduuntje Koudekerke F1
Labruyre Ritthem E580
de Laege Klienke Domburg F2
't Laege Stikje Aagtekerke J2
't Laege Weitje Domburg G5
de Laegewegt Koudekerke D2
de Laegstaende Weitjes Arnemuiden X2
't Lage Baenstik Ritthem E528
't Lage Bos Koudekerke B6
't Lage Bos Koudekerke D6
de Lage Mt Koudekerke A3
de Lage Mt Koudekerke I3
't Lage Stik Koudekerke E5
't Lage Stik Ritthem C490
't Lage Stik Koudekerke F3
't Lage Stik Koudekerke B5
't Lage Stikje Koudekerke H3
de Lagewegt Koudekerke D1-2 (3x)
de Lage Weie Ritthem F18, 19, 20
de Lage Weie Ritthem E 82
de Lage Weie Ritthem A85
de Lage Weie Koudekerke F1
de Lage Weie Koudekerke I3
de Lage Weie Koudekerke F3
de Lage Weie Koudekerke E-F3
de Lage Weie Koudekerke D6
de Lage Weie Koudekerke D5
de Lage Weie Koudekerke D5 (2x)
de Lage Weie Koudekerke D2
de Lage Weie Koudekerke C5
de Lage Weie Koudekerke B6
de Lage Weie Koudekerke D1
de Lage Weie Koudekerke B3
de Lage Weie Koudekerke B3 (2x)
de Lage Weie Koudekerke C2
de Lage Weie Koudekerke C2
de Lage Weien Koudekerke D6
de Lage Weien Koudekerke D6
de Lage Weien van 'Ubregtse Ritthem D6, 7, 8
de Lagewegt Koudekerke I3
't Lammertje Koudekerke B4 5
de Lammerweie Serooskerke I2
't Lammerweitje Aagtekerke J4
't Land Aagtekerke J1
't Land achter de Schure Biggekerke I3
't Land an de Baene Oostkapelle M4
' t Land an de Bkerksewegt Koudekerke C2-3
't Land an de Galgewegt Koudekerke C5
't Land an de Grindwegt Biggekerke I2
't Land an de Zuudwegt Biggekerke I5 (2x)
't Land an 't Elzenewegje Koudekerke E3
't Land an 't Padje Koudekerke D6
't Land an 't Zandpadje Koudekerke E3
't Land bie de Meulen Meliskerke R2
't Land bie de 'Uusjes Koudekerke C4
't Land bie Krien Cevat Oostkapelle N3
't Land bie 't Kotje West-Souburg S1-T1
't Land in 't Wegje Arnemuiden X2
't Land Tuus Oostkapelle O2-3
't Land van Aorend Aagtekerke J3
't Land van Appel Koudekerke I3
't Land van Barentse Serooskerke J1
't Land van Benou Meliskerke Q3-R3
't Land van Besuen Arnemuiden Z2-AA2
't Land van Bezuun (Besuijen) Koudekerke E1
't Land van Blok Middelburg P1
't Land van Blok Grijpskerke D4
't Land van Blum Oostkapelle M3
't Land van Bommel West-Souburg S1-T1
't Land van Botting Biggekerke H3
't Land van Bram Grijpskerke B4
't Land van Brouwer Biggekerke K1
't Land van Crucq Middelburg Q3
't Land van Daantje Midavaine Grijpskerke A2-A3
't Land van De Baare Biggekerke H3
't Land van De Buck Biggekerke K3
't Land van De Jong Koudekerke D1
't Land van de Lange Reijn'out Arnemuiden X3
't Land van de Schven of 't Kroterland West-Souburg S1-T1
't Land van de Schilder Biggekerke K2
't Land van de Smid Ritthem D11, 12
't Land van De Zuw Meliskerke Q3
't Land van d'n 'Oge Weie Grijpskerke D2
't Land van Dorlein Arnemuiden X2
't Land van d'ouwe 'Eine Middelburg P1
't Land van 'Eine de Wieze Biggekerke H3 (2x)
't Land van Flip Roose Koudekerke D6
't Land van Frans Koudekerke D3
't Land van Frans Castel Veere T1
't Land van Frans Jobse Meliskerke Q3-R3
't Land van Frans Kwekkeboom Sint Laurens K3
't Land van Gekke Piet Sint Laurens K3
't Land van Geldof Koudekerke B3
't Land van Govert Middelburg P3
't Land van 'Oogedeure Veere O2
't Land van Izak Bassie Middelburg P3
't Land van Jaap van de Tol Zoutelande C3
't Land van Jacob de Br Veere T1
't Land van Jacob Paulusse Zoutelande D3
't Land van Jacobse Meliskerke Q2
't Land van Jan Bas Grijpskerke C4
't Land van Jan Kees Sint Laurens J2
't Land van Jan Laven Sint Laurens J2
't Land van Jan Maas Koudekerke D5
't Land van Jan Maas Koudekerke B5
't Land van Jan Maas Koudekerke D5
't Land van Jan Poppe Meliskerke T1
't Land van Jan Puupe Koudekerke E5
't Land van Jan Sanderse Koudekerke C5
't Land van Jan Vader Vrouwenpolder R2
't Land van Jan Ver'aoge Grijpskerke E5
't Land van Jan Volmer Grijpskerke C4
't Land van Jans Veere U1
't Land van Janse Koudekerke E1
't Land van Jantje Wisse Vrouwenpolder G2
't Land van Jasperse Koudekerke C2
't Land van Jewannes Koudekerke G2
't Land van Jewannes Oostkapelle M3
't Land van Joengepier Middelburg P1
't Land van Js Koene Biggekerke L1-L2
't Land van Kees de Korte Meliskerke Q2
't Land van Kees de Wieze Biggekerke I5-J5
't Land van Keesje Biggekerke K3
't Land van Klaosse Biggekerke J1
't Land van Ko Dekker Meliskerke R3
't Land van Ko Maljers Grijpskerke A1
't Land van Ko Moens Meliskerke R3
't Land van Ko Pouwer West-Souburg S2-T2
't Land van Ko Simonse Biggekerke K1
't Land van Koenraad Zoutelande C4-D4
't Land van Koster Ritthem E77
't Land van Krien Brouwer Oostkapelle M3-4
't Land van Lein de Boer Aagtekerke I3
't Land van Leunis Biggekerke K3
't Land van Leus Aagtekerke J2
't Land van Loeff Koudekerke G3
't Land van Louw Meyer of de Blauwpoorte Meliskerke Q3
't Land van Louw Verhage Koudekerke D6
't Land van Louwerse Koudekerke H3
't Land van Marcus Koudekerke I3 (2x)
't Land van Moe Ma Zoutelande E2
't Land van Moe Zoetje Koudekerke B4
't Land van Moos Arnemuiden X3
't Land van Naman Grijpskerke D4
't Land van Nee de Brune Vrouwenpolder N1
't Land van Neve Middelburg O3
't Land van nom Arjaon Middelburg O3-P3
't Land van Nom Jan Aagtekerke K4
't Land van Nom Jan Domburg F2
't Land van Nom Jewannes Domburg F2
't Land van Nom Klaos Biggekerke L2
't Land van Noorden Biggekerke K3 (2x)
't Land van Olieslager West-Souburg T1
't Land van Pau Besuen Arnemuiden X2
't Land van Piet Grijpskerke A2
't Land van Piet Arense West-Souburg S1-T1
't Land van Piet Francke Meliskerke Q3
't Land van Piet Uusman Grijpskerke B4-B5
't Land van Piet Janse Koudekerke E1
't Land van Piet Jasperse Koudekerke D6
't Land van Piet Jasperse Vrouwenpolder N1
't Land van Piet Maas Koudekerke D6
't Land van Piet Reijnierse Koudekerke C5
't Land van Potter Koudekerke A3
't Land van Ries Minderhout West-Souburg T1
't Land van Sam Arnemuiden X3
't Land van Sanderse Koudekerke G2
't Land van Sas Biggekerke J1
't Land van Schve Jan Koudekerke G3
't Land van Schoe Meliskerke Q3
't Land van Schout Biggekerke K1
't Land van Siemen Bimmel Aagtekerke J2
't Land van Sip Biggekerke L1 (2x)
't Land van Slimmen Biggekerke J4
't Land van Steven Zoutelande E5
't Land van Tange Middelburg P3
't Land van Terwoert Biggekerke H3-I3
't Land van Vaete Aagtekerke J3
't Land van Van den Bosch Oostkapelle N2
't Land van Wannes Westkapelle D6
't Land van Wannesje Zoutelande D3-E3
't Land van Westen Biggekerke K3
't Land van Willem Janse Aagtekerke J5
't Land van Willem Louwerse West-Souburg T1
't Land van Wim Harpe Biggekerke I2-3 (2x)
't Land van Wisse Dekker Biggekerke J4
't Land van Zachariasse Koudekerke D1
de Landschuurweie Vrouwenpolder N1
de Lange Baene Serooskerke I2-J2
de Lange Baene Oostkapelle O2-3
de Lange Bergweie West-Souburg R1
de Lange Bogerd West-Souburg S2
de Lange Dreve Veere P2-U1
de Lange Drie Gemete Meliskerke T1
de Lange Drie Gemete Middelburg P1
de Lange Drie Gemete Biggekerke K1
de Lange Geere Veere T1
de Langen 'Oek Koudekerke C3
de Lange 'Oogte Vrouwenpolder G1
de Lange Mt Biggekerke K3-L3
de Lange Mt Domburg G2
de Lange Mt Aagtekerke J2-3
de Lange Mt Biggekerke L2
de Lange Mtjes Aagtekerke I3-4
't Lange Metje Zoutelande C3
de Lange Metten Biggekerke J4-K4
't Lange Olmenbos West-Souburg R2
de Lange Pad Meliskerke S2
de Lange Pad Zoutelande B2
de Lange Pad Meliskerke T2
de Lange Pad Grijpskerke D4
de Lange Pad Oostkapelle O3
de Lange Padweie Arnemuiden Y1-Z1
't Lange Rek Koudekerke E3-4 (2x)
't Lange Rek Veere O2-T1
't Lange Rek Koudekerke D4
't Lange Stik Sint Laurens I3
't Lange Stik Oostkapelle N2
't Lange Stik West-Souburg R1-R2
't Lange Stik Grijpskerke C4-D4
't Lange Stik West-Souburg S1-S2
't Lange Stik Oostkapelle O3
't Lange Stik Serooskerke E2
't Lange Stik Vrouwenpolder N2
't Lange Stik Middelburg P1
't Lange Stik Vrouwenpolder S1
't Lange Stik Zoutelande D3-E3
't Lange Stik Oostkapelle M3
't Lange Stik Veere O2
't Lange Stik Aagtekerke J2
't Lange Stik Biggekerke J2
't Lange Stik Biggekerke I4-J4
't Lange Stik Veere T1
't Lange Stik Grijpskerke B4, B4-B5
't Lange Stik Arnemuiden X2
't Lange Stik Middelburg Q3
't Lange Stik Aagtekerke J4
't Lange Stik Meliskerke R2
't Lange Stik Meliskerke S2
't Lange Stik Aagtekerke J1
't Lange Stik Meliskerke T2
't Lange Stik Arnemuiden X2
't Lange Stik Domburg H2
't Lange Stik Domburg H5
't Lange Stikje Biggekerke L3
't Lange Stikje Biggekerke I3
't Lange Stikje Koudekerke B4
't Lange Stikje an de Pad Sint Laurens I2
de Lange Stikjes Meliskerke T1
de Lange Stikken Koudekerke C3 (2x)
de Lange Stikken Koudekerke D6 (2x)
de Lange Stikken Aagtekerke I3
de Lange Stikken Zoutelande C1 (4x)
de Lange Stikken Sint Laurens G2
de Lange Stikken Zoutelande D3 (2x)
de Lange Stikken Ritthem B331, 372, 558, 574, 575
de Lange Stikken Oostkapelle P4-5
't Weitje van Stroo Koudekerke I3 (2x)
de Lange Stikken Arnemuiden Y3-Z3
de Lange Stikken Middelburg P1-Q1
de Lange Stikken Aagtekerke I2
de Lange Stikken Oostkapelle P2
de Lange Stikken Oostkapelle M2
de Lange Stikken Oostkapelle O1-2
de Lange Stikken Serooskerke I1
de Lange Stikken Serooskerke I3
de Lange Stikken Serooskerke K2
de Lange Stikken Meliskerke R1-2
de Lange Stikken van Matties Vrouwenpolder N1
de Lange Stroke Biggekerke J2
de Lange Weie Sint Laurens J2
de Lange Weie West-Souburg S1
de Lange Weie Meliskerke S2-T2
de Lange Weie Arnemuiden Y1
de Lange Weie Sint Laurens I3-J3
de Lange Weie Arnemuiden Z1
de Lange Weie Arnemuiden X2
de Lange Weie Veere T1
de Lange Weie Arnemuiden Z2
de Lange Weie Vrouwenpolder M1-N1
de Lange Weie Westkapelle C5
de Lange Weie Arnemuiden Y2-Z2
de Lange Weie Aagtekerke J4-K4
de Lange Weie Oostkapelle N5-O4-5
de Lange Weie Oostkapelle M3
de Lange Weie Oostkapelle N4
de Lange Weie Oostkapelle O3
de Lange Weie Arnemuiden X3
de Lange Weie Aagtekerke J2-3
de Lange Weie Aagtekerke J5
de Lange Weie West-Souburg R1
de Lange Weie Oostkapelle N3
de Lange Weie Oostkapelle L2-3, M3
de Lange Weie Domburg H5
de Lange Weie Oost-Souburg V2
de Lange Weie Grijpskerke D2
de Lange Weie Grijpskerke D2
de Lange Weie Serooskerke I1-2
de Lange Weie Middelburg O2-P2
de Lange Weie Zoutelande E4-F4
de Lange Weie Koudekerke B3
de Lange Weie Serooskerke K2
de Lange Weie Domburg H4
de Lange Weie Zoutelande C2-D2
de Lange Weie Meliskerke S2-T2
de Lange Weie Domburg G2-3
de Lange Weie Meliskerke T1
de Lange Weie Biggekerke J2-K2
de Lange Weie Zoutelande D2-E2
de Lange Weie Domburg G1-2
de Lange Weie Zoutelande D4
de Lange Weie bie Tevel Koudekerke D4
de Lange Weie van Piet Jasperse Serooskerke I2-J2
de Lange Weien Meliskerke Q1-2
de Lange Weien Aagtekerke K3
't Lange Weitje Arnemuiden X2
't Lange Weitje Koudekerke D2
't Lange Weitje Meliskerke S2
't Lange Weitje Westkapelle B3
't Lange Weitje Oostkapelle O3
't Lange Weitje Koudekerke B3
't Lange Weitje Vrouwenpolder L1
't Lange Weitje Oostkapelle O2
't Lange Weitje Aagtekerke I4
't Lange Weitje Domburg H4
't Lange Weitje Grijpskerke D5
't Lange Weitje Arnemuiden X3
't Lange Weitje West-Souburg R2
't Lange Weitje Domburg F2
't Lange Weitje Aagtekerke J4
't Lange Weitje Aagtekerke K2
't Lange Weitje Biggekerke J4
de Lange Weitjes Serooskerke J1
't Lange Wend Serooskerke F3
't Lange Wend Arnemuiden Y2
't Lange Wend Vrouwenpolder H3
't Lange Wend Westkapelle E2
't Lange Wend West-Souburg R2
't Lange Wend Koudekerke D4
't Lange Wend Vrouwenpolder N1
't Lange Wend Westkapelle E3-4
't Lange Wend Arnemuiden Y1-Z1
't Lange Wend Ritthem F241, 242, 243
't Lange Wend Ritthem D47, 120
't Lange Wend Arnemuiden Y2
't Lange Wend Arnemuiden Z1-Z2
't Lange Wend Middelburg P2
't Lange Wend Domburg G3
't Lange Wend Oostkapelle M2
't Lange Wend Oostkapelle M3
't Lange Wend Veere T1
de Lange Wenden Biggekerke H3 (4x)
de Lange Wenden van Benou Meliskerke R3
de Lange Wenden van Jan Riemes Meliskerke Q3-R3
de Lange Wenden van Ko Jobse Meliskerke Q3-R3
Langebeeke Vrouwenpolder M2-N2
Langebeeke Biggekerke L2-3
Langebeekes Weitje Vrouwenpolder N2
de Langen Zoutelande C4
d'n Langen 'Als West-Souburg S1-S2
de Langen 'Oek Koudekerke C3 (2x)
de Langen 'Oek Koudekerke C4
de Langendam Zoutelande D4 (6x)
' t Langeweegje Koudekerke D3
't Langewegstik van Wisse Ritthem D21, 22
de Langewegtweien Ritthem B1
de Langewegtweien van Allaart Ritthem B4, 6
de Langewegtweien van 'Ubregtse Ritthem B5, 36, 37
Langs de Baene Koudekerke D5
Langs de Baene Koudekerke G2
Langs de Baene Grijpskerke A1
Langs de Baene Grijpskerke A1
Langs de Sprienke West-Souburg S1
Langs de Sprienke Arnemuiden Z2
Langs Str Meliskerke T2
Langs 't Padje Arnemuiden Y2
Langst Baentje van Ries Louwerse Zoutelande D3
Langst de Wegt Zoutelande B2-C2
Langst'eene Keetje Vermeulen Domburg G2-H2
't Lantaerenland Arnemuiden Z1
't Laoge Diekje Oostkapelle O1
't Laoge Land Grijpskerke D2
't Laoge Land Grijpskerke D3
't Laoge Land Arnemuiden X2
de Laoge Landen Arnemuiden Z2
't Laoge Meer Grijpskerke D4
de Laoge Mt Biggekerke K3
't Laoge Mtje Zoutelande F4
't Laoge Mtje Zoutelande C4
't Laoge Metje Zoutelande F4
de Laoge Meulblok Aagtekerke J2
't Laoge Percltje Arnemuiden Z1
't Laoge Stik Biggekerke J2
't Laoge Stik Vrouwenpolder N2
't Laoge Stik West-Souburg R1
't Laoge Stik Biggekerke L1
't Laoge Stikje Biggekerke H3
't Laoge Stikje Sint Laurens I2
't Laoge Stikje West-Souburg S1
't Laoge Vierkante Weitje Oost-Souburg T2
de Laoge Weie Grijpskerke D5
de Laoge Weie Veere T1
de Laoge Weie Grijpskerke D2
de Laoge Weie Meliskerke R2
de Laoge Weie Meliskerke Q2-R2
de Laoge Weie Grijpskerke D2
de Laoge Weie Zoutelande C2 (2x)
de Laoge Weie Grijpskerke B5
de Laoge Weie Grijpskerke D2
de Laoge Weie Zoutelande C3
de Laoge Weie Zoutelande D2
de Laoge Weie Zoutelande D2
de Laoge Weie Grijpskerke D4
de Laoge Weie Domburg H5 (2x)
de Laoge Weie Zoutelande C2
de Laoge Weie Biggekerke J2-K2
de Laoge Weie Biggekerke J4
de Laoge Weie Biggekerke K1-L1
de Laoge Weie Biggekerke L3
de Laoge Weie Aagtekerke J4 (2x)
de Laoge Weie Sint Laurens J3
de Laoge Weie Arnemuiden X2-X3
de Laoge Weie Arnemuiden Z2
de Laoge Weie Zoutelande E5
de Laoge Weie Veere T1
de Laoge Weie Zoutelande D2
de Laoge Weie Oostkapelle O5
de Laoge Weien Zoutelande C1-2 (2x)
de Laoge Weien Meliskerke Q2
de Laoge Weien Domburg H4-5
de Laoge Weien Domburg H5
de Laoge Weien Middelburg P3
de Laoge Weien Biggekerke J2 (3x)
de Laoge Weien Oostkapelle P5
de Laoge Weien of Paereweien Meliskerke R2
't Laoge Weitje Arnemuiden X2
't Laoge Weitje Vrouwenpolder L2
't Laoge Weitje Vrouwenpolder N1-O1
't Laoge Weitje Biggekerke H3
't Laoge Weitje Arnemuiden X2
't Laoge Weitje Zoutelande E3
't Laoge Weitje Vrouwenpolder R1
't Laoge Weitje Vrouwenpolder N2
't Laoge Weitje Biggekerke J3-K3
't Laoge Weitje Serooskerke K2
't Laoge Weitje Meliskerke R1
't Laoge Weitje Veere T1
't Laoge Weitje Meliskerke Q1
de Laoge Weitjes Middelburg P3
de Laoge Weitjes Zoutelande C4 (2x)
de Laoge Weitjes Zoutelande C2
de Laoge Weitjes Middelburg P3
de Laoge Weitjes Arnemuiden Z1
de Laoge Weitjes Serooskerke D2
de Laoge Weitjes Arnemuiden X2
de Laoge Weitjes Middelburg P1
de Laogen 'Oek Middelburg P3
de Laogte Vrouwenpolder M1
de Laogten Vrouwenpolder R1
't Laoiend Wend Domburg G2-H2
't Laoiende Aagtekerke J1-2
't Laoiende Stikje Meliskerke R1
't Laoiende Wend Zoutelande D3
't Laoiende Wend Domburg G4-5
't Laoiende Wend Domburg G2
de Laoverweie Meliskerke R2
de Lap Vrouwenpolder L1
de Lap Koudekerke D2 (2x)
de Lap Meliskerke S1
't Lapje bie Kees Kees Arnemuiden Y1-Z1
de Laurien Oostkapelle N2-3
de Lge Mt Westkapelle E3
't Lge Stikje Westkapelle E6
't Lge van de Wegt Domburg G1
de Lge Weitjes Westkapelle A3-B3
Leen Aagtekerke J1
Leen van Ko Aagtekerke K3
de Lne Koudekerke C5-6
Lnes Land Zoutelande D4
Leentje Westkapelle D2-E2-D3-E3
Leerdam Ritthem B8
de Luwen Grijpskerke C2-D2
Luwendamme Grijpskerke B2
't Leidiengstik West-Souburg Q2-R2
de Leiding'oogten Ritthem A263, 295
Leijnses Weie Zoutelande D2
Leijnses Weie Zoutelande C2 (2x)
Leijnses Weie Zoutelande E4-F4
Lein Geschiere Meliskerke T2
Lein van Keulen Ritthem B630
Lein van Miene Domburg H5
Lein Versluus Domburg H4
Leintjes Land Koudekerke C3
Lenas Weie Aagtekerke J4
Lentesbos Westkapelle C2-D2
de Leste Stuverweie Vrouwenpolder N1
Leu(ni)s de Rieke Westkapelle C3-D3
Leuntjes Weie Domburg G4-5
Leuntjes Weie Aagtekerke J4
Leuntjes Weie Zoutelande F3-4
Leusje Westkapelle B3
Leynse Ritthem B627
't Licht van Verblauw Vrouwenpolder B1-C1
de Liediek Serooskerke D2
de Liediekweie Serooskerke D2
de Liggerweie Arnemuiden Y2
de Liggerweie Ritthem C114
de Liggerweie Biggekerke K2
de Liggerweien Zoutelande E2 (2x)
de Liggerweien Arnemuiden X3-Y3
't Lindeboompje Arnemuiden Y3
Liza Meliskerke Q1
Liza Domburg H5
't Laoge Bos Zoutelande E3
Loebes Zoutelande D2
Lombok Aagtekerke I4 (2x)
Lombok Westkapelle C1
de L Aagtekerke I2-J2
de Ldwegt Weie Oost-Souburg V2
't Ldwegtstik Ritthem B123
de Ldwegtweie Ritthem B124
de Lkweie Westkapelle C5
de Loterie Grijpskerke A1
Lou Janse Zoutelande D3-4
Lou Maranus Aagtekerke J1
Lou Vos Drie Grijpskerke C5
Lou Vos En Grijpskerke C5
Lou Vos Twi Grijpskerke C5
de Lourinas Zoutelande D4-E2
Louw Willemse Vrouwenpolder H3
Louw Zveld Oostkapelle N4-O4
Louwerse Ritthem B634, 635, 665, 666
Louwerse Ritthem B655
Luchtenburg Oostkapelle N3 (2x)
Luchtop Zoutelande D2
Luchtop Meliskerke R1
't Lutjestrand Veere P1-2