Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

M

M


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
de Maaiepit Koudekerke C2
de Maaiepit Koudekerke C2
de Maaiepit Koudekerke C2 (2x)
Maasje Koudekerke B4 (3x)
Maastricht Middelburg P1
Machielses Land Arnemuiden Y2
de Maegere Koe Koudekerke B4 (3x)
de Maegere Koe Koudekerke B3-4
de Maere Aagtekerke K3
't Maereltje Aagtekerke J1 (2x)
't Maereltje Aagtekerke J1-2
Maerten de Korte Biggekerke J1
't Magazien Westkapelle A4
de Majoor Oostkapelle P4
Maldegem Westkapelle C2
Maljers Weie Biggekerke K3 (3x)
Maljers Weie Meliskerke Q1
de Manege Oostkapelle M2
de Manege Serooskerke J2
't Mangelpitje Vrouwenpolder D1
de Mangelpitweie Domburg H2
't Mangelstikje Meliskerke R2
Mans Domburg H4
't Mantelieng Stikje Domburg G3
de Mantelienge Oostkapelle N2
Manus Domburg H4
Maoie Kodde Oostkapelle N4
Marcelis Land Meliskerke R2
Maręęl Vrouwenpolder M1-N1
Maria Stikje Biggekerke K2
de Mariekerkse Weien Meliskerke R2-S2
Marien Leinses Weie Koudekerke F1
Marientje Aagtekerke K4
Marientje Aagtekerke J2
Maries Weitje Grijpskerke D2
Marinus z'n Land Aagtekerke J4
Markusse Vrouwenpolder R1-2
de Martelaertjes Grijpskerke D5
Mattiesse Westkapelle D6
Mauers Land Biggekerke K1
Meere Aagtekerke K4
Męęster de Zeeuw Zoutelande F3
Męęster Schuurman Koudekerke D2
de Meeten Ritthem F75, 76
de Męętjes Veere O2-T1
de Męętweie Middelburg Q3
de Mei 'Oogte Vrouwenpolder F1
Meier Aagtekerke J1
Meiers Weie Meliskerke S1
Meiers Weie Meliskerke R1-S1
Meijers 'Ofje Oostkapelle L2
't Meiland Westkapelle C1
Meinderswegt Koudekerke E1 (2x)
Meinderswegt Koudekerke E1 (3x)
Melis Ritthem B97
't Meliskerkse Stikje Domburg H5
de Melkbocht Middelburg Q3
de Melkboer Weie Middelburg Q3
Mels Arnemuiden Z2
Melse Meliskerke Q1
Melses Land Serooskerke E2
Merien Ritthem F99
Messers Land Oostkapelle M2
Messers Land an de Nieuwe Wegt Oostkapelle N2
Messers Perk Oostkapelle L2
Mesu Vrouwenpolder M1
Mesu Ritthem C129
't Met en Vuuftig Roeën Oostkapelle N3
't Met en Zestig Roeën Oostkapelle L3-M3
't Metje Koudekerke B4
't Metje Zoutelande E3
't Metje Koudekerke A4
't Metje Grijpskerke D4
't Metje Aagtekerke I4
't Metje Serooskerke J3
't Metje Veere T1
't Metje Biggekerke K1
't Metje en 't 'Alve Metje Meliskerke Q2-3
de Metjes, ook 't Enden de Lange Weie Oostkapelle M3
't Meulekotweitje West-Souburg R2
de Meulen Arnemuiden X3
de Meulenaers Weie Meliskerke R2
de Meulenaers Weitjes Biggekerke J3-K3 (2x)
't Meulenaersweitje Koudekerke G2
de Meulenblok Aagtekerke J2
de Meulenblok Aagtekerke J2-3
't Meulentje Vrouwenpolder G2
de Meulewal Ritthem C41
de Meuleweie Ritthem C37, 48, 538
de Meul'oek Koudekerke C-D3-4 (38x)
de Meul'oek Koudekerke D3
de Meul'oek Koudekerke D4
de Meul'oek Grijpskerke C2
Meul'ofje Koudekerke C4
de Meulmęęster Meliskerke T1
de Meulmęęt Meliskerke T1
de Meul'oek Meliskerke R2
Meulpad Meliskerke R2
de Meulpit Meliskerke R2
't Meulstik Zoutelande C4
't Meulstik Sint Laurens F2
't Meulstik Aagtekerke J3
't Meulstik Koudekerke D3
't Meulwal Westkapelle A3
de Meulwal Meliskerke S1
de Meulwal Vrouwenpolder M2
de Meulwal Biggekerke J3
't Meulwal Meliskerke S1
't Meulwegje Koudekerke E3
't Meulwegje Aagtekerke I2
de Meulwegt Biggekerke J3 (2x)
de Meulwegt Zoutelande D3, D3
de Meulweie Domburg H1
de Meulweie Koudekerke E3
de Meulweie Serooskerke J2
de Meulweie Koudekerke I2
de Meulweie Meliskerke R2
de Meulweie Zoutelande D3
de Meulweie Koudekerke C4
't Meulweitje Vrouwenpolder M2
't Meulweitje Koudekerke E3
Mevrouw Bouwmeester Ritthem C131, 132, 138
de Middel Geere Sint Laurens I2
de Middel Weie Biggekerke K3
't Middel Weitje Vrouwenpolder E1
de Middelbaene Vrouwenpolder N1
de Middelblok Vrouwenpolder M1-2
de Middelburgsewegt Koudekerke E3
de Middelste Blok Serooskerke K2
't Middelste 'Of Arnemuiden Y2
't Middelste Kaawen Ieval Westkapelle E5-6
de Middelste Koeiestaert Biggekerke I3
't Middelste Stik Oostkapelle M2
de Middelste Stikken Zoutelande F4 (2x)
de Middelste Torenweie West-Souburg S1
't Middelste Včrkenskot Biggekerke J3
de Middelste Vuuf Gemete Veere T1
de Middelste Waole Serooskerke D2-J1
de Middelste Weie Biggekerke K3
de Middelste Weie in de Pekelienge Aagtekerke K4
't Middelste Weitje Oostkapelle O3
't Middelste Wend Arnemuiden Z2
't Middelste Wend Arnemuiden Z2
de Middelweie Meliskerke S2
de Middelweie Vrouwenpolder F1
de Middelweie Oostkapelle N3
de Middelweie Oostkapelle O1
't Middelweitje Oostkapelle O1-2
't Middelweitje Koudekerke B5
't Middelwend Meliskerke T2
't Middelwend Meliskerke S1
't Miere'oopje Zoutelande D3
't Miereweitje Sint Laurens G2
Mies Verstraete Westkapelle C3
Miete de Smid Westkapelle C3
Mietje Crucq Arnemuiden X3
de Miljoens Dreve Veere P2-U1
de Miljoens Weie Veere P2
Minderhoud Meliskerke S2
Minder'ouds Weitje Domburg H1
de Mispitweie Aagtekerke K4
de Mispitweie Oostkapelle N4
de Mispitweie Aagtekerke J3
't Mispitweitje Oostkapelle L2
't Mispitweitje Koudekerke G2
Modderoord Middelburg N2
Moe Joannes Land Aagtekerke J2
Moe Leuntje Koudekerke E2
Moens Meliskerke R1
Moens Biggekerke J4-5
Moenzen Aagtekerke I2-3
't Moerasje Vrouwenpolder A1
de Moeringen Ritthem F43-46, 49-52, 54, 57-60, 64, 65, 96-98, 100-103, 105, 134, 135, 137, 184, 185, 224, 229, 230, 234, 235
de Moerpit Koudekerke D2
de Moerpitweie Meliskerke S1-2
de Moerpitweie Koudekerke D2
't Moes'of Serooskerke I2
de Moestuun Koudekerke G2
de Moestuun Koudekerke H2
de Moestuun Sint Laurens F2
de Mokke Ritthem B559
Molenbaay Oostkapelle P4-5
Mols Weie Oostkapelle M2
de Mols'oek West-Souburg T2
de Mols'oek West-Souburg S1-S2 - T1-T2
Moolwijk Oostkapelle N3-O3
de Moor Grijpskerke C4
de Môôte Koudekerke C4-5 (7x)
de Môôte van Krien Koudekerke C4
't Mosplekje Oostkapelle M2
't Mossestikje Koudekerke D3
't Mosterdstik Koudekerke C6
't Mosterdstikje Koudekerke C6
de Mostermęęt Domburg H5
de Munnik Serooskerke D2
't Munnikendal Vrouwenpolder D1-E1
de Munnikendiek Vrouwenpolder D1
de Munnikweie Serooskerke C2-D2
't Muzen'ol Oostkapelle N3
de Muzeweie Ritthem F35


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
Quist Ritthem E11