Veldnamen in de Overlopers

Serpoppekerke

Nr Bloknaam Schotbaar land Veldnaam Info
1 Den block genaemt 't Vroonlant      
2

Den block daer de kercke van Ser Poppekercke kercke inne staet

  zandweg
zouckweg
 
      zoutvliet  
3 Den block daer 's prelaets huys inne staet      
4 Den block daer Adriaen Adriaen Weuyts plach te woonen   Franskenshofstede (1585)  
5 Den block voor Adriaen Everdijs      
6 Den block beoosten Rooverswech   Rooversweg