Veldnamen in de Overlopers

Sint Janskerke

Nr Bloknaam Schotbaar land Veldnaam Info
1 Den block besuyden Pier Cop Bouwens   de zoute Ee, de soute Ee  
2

Jacob Adriaensz. block

     
3 Den block daer de kercke van Sint Janskercke inne staet      
4 Den block daer Leyn Costens hofstede inne leyt      
5 Den block voor Sint Janskercke      
6 Jan Pier Heyne Coster block      
7 Den block voor Ingel Willemsz. weduwe      
8 Den block benoorden den waterganck  

daer de prelaets muer staat

 
  

't hof daer de muer staet (1585, in 1604: stont, verder ontbreekt het)

 
9 Meeuw Domisz. block      
10 Den block benoorden Meeus Domisz.