Veldnamen in de Overlopers

Blokkenkaart Biggekerke


Detail van de blokkenkaart van Walcheren, gemaakt door Christoffel Bernards (1641). Deze kaart is een kopie die is opgenomen in de Atlas Hattinga (ca. 1750). De grenzen tussen de verschillende blokken staan echter niet op de kaart. Er wordt slechts een globale indicatie van de ligging van de blokken gegeven.