Boerderijen en buitenplaatsen

Links

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief beschikt over een gids met verwijzingen naar literatuur en archivalia betreffende buitenplaatsen op Walcheren. Aangezien bij veel buitenplaatsen ook boerderijen stonden en de boerderijen na afbraak van de buitenplaatsen vaak nog bestaan en de naam van de buitenplaats dragen, vindt u in deze gids ook veel verwijzingen naar bronnen over boerderijen.

In 1995 startte het consulentschap Regionale Geschiedbeoefening Zeeland het project Boerderijenonderzoek Walcheren. Amateur-historici werden uitgenodigd de geschiedenis van een of meerdere oude Walcherse boerderijen te onderzoeken. Een tiental enthousiaste vrijwilligers ging van start en evenzoveel boerderijen werden onderzocht. Het voormalige Rijksarchief in Zeeland en de voormalige gemeentearchieven van Middelburg en Veere fungeerden als uitvalsbases voor het onderzoek. Op 30 januari 2002 werd het onderzoeksproject afgesloten en werden de resultaten gepresenteerd.

De onderzoeksresultaten kunnen onderzoekers naar andere boerderijen ook elders in Zeeland op het spoor zetten van de mogelijke bronnen die bij boerderij-onderzoek gebruikt kunnen worden. De resultaten werden in de vorm van artikelen gepubliceerd in het kwartaalblad De Wete van de Heemkundige Kring Walcheren (HKW).

Van acht boerderijen zijn de onderzoeksresultaten aangeboden aan het Zeeuws Archief en opgenomen in de Verzameling Documentatie Boerderijenonderzoek Walcheren, 16de-20ste eeuw [toegang 634] in de serie toegangen in de studiezaal van het Zeeuws Archief en ook online beschikbaar via www.archieven.nl.

Websites met informatie over Walcherse boerderijen

Koudekerke

Serooskerke

Sint Laurens