Kadaster

Kadastrale gegevens en veldnamen

Bij de inventarisatie van de veldnamen op Walcheren zijn alleen tijdens het eerste onderzoek naar de veldnamen van Ritthem ook de kadastrale perceelsaanduidingen van vóór 1940 verzameld.

De veldnamencommissie is momenteel bezig om van de veldnamen van de overige (voormalige) gemeenten van Walcheren de kadastrale perceelsaanduidingen te verzamelen. Aan de hand van de kadastrale minuutplans van 1940 én de veldnamenkaarten worden worden de perceelsaanduidingen toegevoegd. Met deze perceelsnummers kunnen in de kadastrale leggers van de voormalige gemeenten gegevens over eigenaren over de periode 1832- ca. 1966 worden teruggevonden. Ook gegevens over de grootte van het perceel, de soort bebouwing en de eigendomsovergang is in de perceelsgewijze kadastrale leggers te vinden.

De kadastrale leggers en de kadastrale minuutplans van de (voormalige) gemeenten Aagtekerke, Arnemuiden/Kleverskerke, Biggekerke, Grijpskerke, Koudekerke, Oostkapelle, Vrouwenpolder/Gapinge, Westkapelle en Zoutelande berusten bij het Zeeuws Archief in Middelburg. Die van Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem bij het Gemeentearchief Vlissingen.