Home

Links

Website met relevante informatie voor het onderzoek naar veldnamen en boerderijen op Walcheren.

Veldnamen

- Meertensinstituut
- DIVENA-project (digitalisering van veldnamen)

Kadaster

Kadastrale minuutplans 1812-1820 (website watwaswaar.nl)

Walcheren

- Inpolderingen Noord-Walcheren

Koudekerke

- Koudekerke.info

Boerderijen

Voor links naar websites over Walcherse boerderijen klik hier

Cultuurhistorie

Cultuurhistorische hoofdstructuur Provincie Zeeland. Een overzichtelijke samenvatting van alle kennis over de nog zichtbare cultuurhistorie in Zeeland. De informatie wordt gepresenteerd op een kaart en ondersteund door een database. In deze database staat informatie en beeldmateriaal van de cultuurhistorische elementen of gebieden.