Publicaties

Bestellen


Het zesde en tevens laatste veldnamenboek is nog verkrijgbaar.

De kosten bedragen € 17,50 (inclusief verzendkosten). U moet dit bedrag overmaken op girorekening 2405163 t.n.v. de penningmeester van de Heemkundkige Kring Walcheren, o.v.v. Veldnamenboek 6. Zodra uw betaling binnen is, worden het boek en het kaartenmapje zo snel mogelijk toegezonden.

Het boek met het kaartenmapje is ook verkrijgbaar bij het Zeeuws Archief te Middelburg (Hofplein 16).


naam: adres:
postcode en woonplaats:
email: