Home

Stand van zaken

Na de presentatie van het zesde en laatste veldnamenboek van Walcheren op 24 maart 2006 ontstond bij toen opgeheven veldnamencommissie van de Heemkundige Kring Walcheren het idee om het totale veldnamenonderzoek van Walcheren, dat in de jaren 1972-2006 plaats heeft gevonden, om te bouwen tot een website.

Begin 2007 is een eerste opzet gemaakt door Leo Hollestelle, een van de leden van de (voormalige) veldnamencommissie. De leden zijn in maart 2007 bij elkaar gekomen en hebben deze opzet besproken.

Na overleg met het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren in juni 2007, is besloten de website verder uit te bouwen en te verdiepen. Het is de bedoeling dat de verklaringen van de veldnamen en de kaarten, die bij de publicaties in kaartenmapjes zijn toegevoegd, ook via deze website kunnen worden geraadpleegd.

Tot die tijd wordt de website regelmatig aangevuld met gegevens die ook de publicaties zijn opgenomen, zoals de blok- en veldnamen uit de overlopers, de namen van de wegen en wegelingen en de namen van waterlopen en boerderijen.

Vanaf 2008 is de commissie bezig met het toevoegen van de kadastrale nummers, vermeld op de minuutplans van ca. 1940, aan de overzichten van de veldnamen. Met behulp hiervan kunnen ook kadastrale gegevens van de percelen worden opgezocht, zoals grootte, soort eigendom en eigenaren. Meer hierover op de pagina Kadaster.