Tiendblokken

Blokkenkaart

Op deze kaart van Walcheren zijn zowel de 'Gemeene' tiendblokken als die van de particuliere tiendeigenaren ingetekend. De kaart is in 1812/1813 gemaakt door J. Verheije van Citters, met als ondergrond een exemplaar van 'Nieuwe kaart van het eiland Walcheren', door N. Visscher (gedateerd ná 1678). De kaart bevindt zich samen met door Verheije van Citters gemaakte afschriften van 17de eeuwse tiendblokkaarten in het archief van het Kroondomein Rentambt Middelburg inventarisnummer 1 (Zeeuws Archief).
Een andere kaart met daarop de Walcherse tiendblokken is afkomstig van mr. Jan Loeff, notaris te Koudekerke van 1892-1929. Het is een exemplaar van de kaart van J.J. Nieukerken en L. Kuiler (nieuwe herziene uitgave 1893) waarop mogelijk door Loeff zelf, ten behoeve van zijn werk, de tiendblokken zijn ingetekend. De kaart was in bezit van wijlen Jan Roose te Koudekerke.


Tiendblokken kaart gemaakt door J. Verheije van Citters, 1812/1813