Tiendblokken

Overzicht van de tiendblokken


Gemeene tiendblokken
1-113

Gemeene tiendblokken
114-212
Porties particuliere tiendheffers

Nr

Bloknaam Ambacht Info

1

't Hors Neers in Zoutelande Zoutelande Info

2

De Heele Thienden in Meliskerke, den eersten houk alias Kleijn Thiendetje Meliskerke  

3

Den tweeden houk van de Heele Thiende genaamt den Nisput Block Meliskerke  

4

Den derden houk van de Heele Thiende genaamt den Pastoors Block Meliskerke  

5

Den vierden houk van de Heele Thiende alias Andries Klaassen's Block Meliskerke  

6

Hr Huijgens hofsteede in St Janskerke is verdeeld in twee hoeken. Den eersten hoek alias Kleijn Huijgenshofsteede Sint Janskerke  

7

Den tweede hoek Hr Huijgens hofstede alias Groote Hijgenshofsteede Sint Janskerke  

8

Pieter Annen Bettens hoffsteede, eerste hoek Westkapelle  

9

Pieter Annen Betten Hofsteede, tweede hoek: Langenisse Westkapelle  

10

Pieter Annen Betten Hofstede, derde hoek: Majoors Thiende Westkapelle  

11

De tienden van Buijens of St. Boudewijnskerke Boudewijnskerke  

12

Lappers hoffsteede thiende in Buijens of St Boudewijnskerke alias het Lappertje Boudewijnskerke  

13

Zoutelandse tienden, eerste hoek: Moeijens Thiende Zoutelande  

14

Zoutelandse tienden, tweede hoek: Het Hoekje Zoutelande  

15

Zoutelandse tienden, derde hoek: Den Derrinck Moer Zoutelande  

16

Sint Janskerk tienden, eerste hoek: Kleijn Sint Janskerke Sint Janskerke  

17

Sint Janskerke tienden, tweede hoek: Groot Sint Janskerke Sint Janskerke  

18

Sint Janskerke tienden, derde hoek: Willem Wisse's Thiende Sint Janskerke  

19

Schenders Thiende Sint Janskerke  

20

Zoetenaars Thiende, eerste hoek: Groote Zoetenaar Zoutelande  

21

Zoetenaars Thiende, tweede hoek: Kleijne Zoetenaar Zoutelande  

22

't Zuijdleen in Westcappel, eerste hoek: West Zuijdleen Westkapelle  

23

't Zuijdleen in Westcappel, tweede hoek: het Poldertje Westkapelle  

24

't Zuijdleen in Westcappel, derde hoek: het Lange Reck Westkapelle  

25

De Gasthuijs Thiende, eerste hoek Westkapelle  

26

De Gasthuijs Thiende, tweede hoek: Abrams Thiendeken Westkapelle  

27

't Helm Thiendeke Westkapelle  

28

Woeijkensdorp Thiende, eerste hoek: Kerk Thiende Westkapelle  

29

Woeijkensdorp Thiende, tweede hoek: Pantegems Thiende Westkapelle  

30

Vroonlands Thiende in Poppekerke, eerste hoek Westkapelle  

31

Vroonlands Thiende in Poppekerke, tweede hoek Westkapelle  

32

Poppendamme Thiende, eerste hoek Mariekerke  

33

Poppendamme Thiende, tweede hoek Mariekerke  

34

Poppendamme Thiende, eerste hoek: Heijne Lourens Blocq Mariekerke  

35

Poppendamme Thiende, tweede hoek: Huijgo Heijnus Block alias de Kelder Thiende Mariekerke  

36

Heijne Arents Thiende Mariekerke  

37

Noord Thiende, eerste hoek: Groote Noord Thiende Westkapelle  

38

Noord Thiende, tweede hoek: Kleijne Noord Eijnde Westkapelle  

39

Sinderse Tiende, eerste hoek: den Kleijnen Sinder Domburg-Buiten  

40

Sinderse Thiende, tweede hoek: den Grooten Sinder Domburg-Buiten  

41

Den Nederlander Thiende, eerste hoek: den Kleijnen Nederlander Aagtekerke  

42

Den Nederlander Thiende, tweede hoek: den Grooten Nederlander Aagtekerke  

43

De Tiende Den Commadeur van Kerkwaards, eerste hoek Domburg-Buiten  

44

De Tiende Den Commadeur van Kerkwaard, tweede hoek: Sint Jan ten Heere Domburg-Buiten  

45

't Hoogstraatje, genaamd Het Zeugje Domburg-Buiten  

46

Den Nonnenboogaerd tiende, eerste hoek: De Klinkertiende Domburg-Buiten  

47

Den Nonnenboogaerd tiende, tweede hoek: het Hoff Damtje Domburg-Buiten  

48

Den Waterlander Thiende, eerste hoek: Den grooten waterlander Domburg-Buiten  

49

Den Waterlander Thiende, tweede hoek: Den kleijnen waterlander Domburg-Buiten  

50

De Gasthuijs Thiende, eerste hoek: Groote Gasthuijs Aagtekerke  

51

De Gasthuijs Thiende, tweede hoek: Den Kleene Gasthuijs Aagtekerke  

52

De Gasthuijs Thiende, derde hoek: Het Omme Loopje Domburg-Buiten  

53

Den Roeper Thiende, eerste hoek: De Klooster Thiende Aagtekerke  

54

Den Roeper Thiende , tweede hoek Aagtekerke  

55

De Waart tiende, eerste hoek Oostkapelle  

56

De Waart tiende, tweede hoek Oostkapelle  

57

De Waart tiende, derde hoek Oostkapelle  

58

De Cappellaan tiende Oostkapelle  

59

Pastoors Thiende, eerste hoek: Onzen Vrouwen Ommegang Grijpskerke  

60

Pastoors Thiende, tweede hoek: Den Molenhoek Grijpskerke  

61

Den Proost van Zoetendaal Grijpskerke  

62

Den Pastoor Thiende: Den Kleijnen Pastoor Domburg-Buiten  

63

Den Bagijne Schuerblok, eerste hoek Oostkapelle  

64

Den Bagijne Schuerblok , tweede hoek Oostkapelle  
65

[beschrijving ontbreekt]    

66

Den ommegank tiende, eerste hoek Oostkapelle  

67

Den ommegank tiende, tweede hoek Oostkapelle  

68

De Calfshoekse tiende, eerste hoek Oostkapelle  

69

De Calfshoekse tiende, tweede hoek Oostkapelle  

70

De Leen Thiende, eerste hoek Aagtekerke  

71

De Leen Thiende, tweede hoek Aagtekerke  

72

De Leen Thiende, derde hoek Aagtekerke  

73

De Zwarte Monnik tiende, eerste hoek: den draeijboom Oostkapelle  

74

De Zwarte Monnik tiende, tweede hoek Oostkapelle  

75

De Brigdamse tiende, eerste hoek Oostkapelle  

76

De Brigdamse tiende, tweede hoek Oostkapelle  

77

De Moolentiende, eerste hoek Oostkapelle  

78

De Moolentiende, tweede hoek Oostkapelle  

79

De Oostpekelinge tiende , eerste hoek: Pieter Klaassen Block Grijpskerke  

80

De Oostpekelinge tiende, tweede hoek Grijpskerke  

81

De Oostpekelinge tiende, derde hoek Grijpskerke  

82

De Westpekelinge tiende, eerste hoek Grijpskerke  

83

De Westpekelinge tiende, tweede hoek Grijpskerke  

84

De Goede Polder tiende, eerste hoek: de West Goede Polder Serooskerke  

85

De Goede Polder tiende, tweede hoek: de Oost Goede Polder Serooskerke  

86

De Craanweije Serooskerke  
87 Theepercq tiende, eerste hoek: Groot Theepercq Serooskerke  

88

Theepercq tiende, tweede hoek: Kleijn Theepercq Serooskerke  

89

Dankerspercq, eerste hoek: Kleijn Dankerspercq Serooskerke  

90

Dankerspercq, tweede hoek: Groot Dankerspercq Serooskerke  

91

Domperk tiende, eerste hoek: Soetendaalse Thiende Serooskerke  

92

Domperk tiende, tweede hoek: Groot Domperk Serooskerke  

93

Loottiende Oostkapelle  

94

Dickerstiende Oostkapelle  

95

Beijsenaartiende Oostkapelle  

96

Pastoorstiende, eerste hoek: de Zoetenbeek Oostkapelle  

97

Pastoorstiende, tweede hoek: Jan Kapoosen's tiende Oostkapelle  

98

Meulentiende, eerste hoek: Het Verbrand Hoff Aagtekerke  
99 Meulentiende, tweede hoek: Moolen Block Aagtekerke  

100

Pastoors kleine tiende, eerste hoek: De Dorp Thiende Aagtekerke  

101

Pastoors kleine tiende, tweede hoek: daar de molen van Aagtekerke in staat Aagtekerke  

102

Pastoors grote tiende, eerste hoek: daar de molen van Domburg staat

Aagtekerke

 

103

Pastoors grote tiende, tweede hoek Aagtekerke  

104

De Pastoor in Domburg, eerste hoek: Broodkiste Aagtekerke  

105

De Pastoor in Domburg, tweede hoek: Hoog Heule Thiende Aagtekerke  

106

Costerij tiende, eerste hoek Oostkapelle  

107

Costerij tiende, tweede hoek: daar het hooge duijvekot in staat Oostkapelle  

108

Costerij tiende, derde hoek: Varkensblock Oostkapelle  

109

Costerij tiende, vierde hoek Oostkapelle  

110

Pastoor tiende, eerste hoek: den West-Pastoor Westkapelle  

111

Pastoor tiende, tweede hoek: den Oost-Pastoor Westkapelle  

112

Nonnen Boogaard tiende, eerste hoek: Anna Verbeek Grijpskerke  

113

Nonnen Boogaard tiende, tweede hoek: het Vuijlgat Grijpskerke