Veldnamenonderzoek

Alfabetisch overzicht

In totaal 6.083 veldnamen. Per veldnaam worden vermeld de (voormalige) gemeente waarin het perceel lag, de coördinaten op de veldnamenkaart (bijlage bij de boekjes) en de kadastrale aanduiding van 1940. In de laatste kolom kan er een link zijn opgenomen met meer informatie over de veldnaam. Deze informatie betreft de rubriekindelingen van Schönfeld die op de betreffende veldnaam van toepassing zijn en een nadere naamsverklaring. Deze informatie is ontleend aan de fiches van de veldwerkers.