Home

Veldnamencommissie

De redactie van deze website wordt gevormd door de leden van de op 24 maart 2006 ontbonden veldnamencommissie. In december 2006 ontstond bij de oud-leden het idee om het resultaat van het veldnamenonderzoek om te bouwen in de vorm van een website. De argumenten waren dat de eerste vijf publicaties al enige tijd waren uitverkocht en dat presentatie in digitale vorm via internet de mogelijkheid biedt aan onderzoekers en geïnteresseerden om kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek.

Wim van der Heijden, voorzitter
Leo Hollestelle, webmaster en eindredacteur
Frans Broeksma
Frans van den Driest
Truus Trimpe Burger - Mekking
Ariane de Klerk-Vuijk

In maart 2009 is de ontbonden veldnamencommissie door het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren geïnstutionaliseerd als Commissie Digitalisering Veldnamen. De commissie gaat verder met het via deze website beschikbaar stellen van de resultaten van de zes publicaties en gaat aan de slag met verrijking van de gegevens over de veldnamen, met onder andere toevoeging van de kadastrale aanduidingen van omstreeks 1940. Hiermee is het mogelijk om in de oude kadastrale leggers gegevens over eigenaren, grootte en grondgebruik van de veldnaampercelen op te zoeken. Zie de pagina Kadaster.